ZANGBOEKEN.NL

ZANGBOEKEN

Adam Václav Michna z Otradovic (Jindřichův Hradec, Zuid-Bohemen, 30 juni? 1600 – aldaar, 2 november 1676) was een Tsjechisch componist, muziekpedagoog, schrijver en organist.
Inhoud


1 Leven
2 Composities

2.1 Missen en gewijde muziek
2.2 Werken voor koor of samenzang
2.3 Vocale muziek
2.4 Zangboeken


3 Publicaties

//


Leven
Michna z Otradovic studeerde aan het gymnasium van de jezuïeten in Jindřichův Hradec (Duits: Neuhaus), waar hij naast zijn werkzaamheden als organist ook een restaurant had. Michna geldt als eerste representant van een eigen Tsjechische stijl in de barokmuziek.
Als componist en schrijver publiceerde hij twee zangboeken, "Česká mariánská muzika" en "Svatoročnì muzika", die vier- tot vijfstemmige liederen in homofone bezetting bevatten. Een verdere verzameling is "Loutna česká", maar hiervan zijn slechts fragmenten bewaard gebleven.

Composities

Missen en gewijde muziek

1642 Obsequinum Marianum, voor solisten en gemengd koor
1648 Officium vespertinum sive Psalmi vespertiui

Psalmi I

Psalmus 110
Psalmus 111
Psalmus 112
Psalmus 113
Psalmus 114


Psalmi II

Dixit Dominus
Laudate pueri


Compositiones ad honorem Beata Maria Virgine

Vesperis in Festis Beatae Mariae Virginis
Litaniae Beata Maria Virgine á 8
1654 Litanie de SS. nomine Jesu a´8, voor 2 sopranen, alt, 2 tenor, bas, gemengd koor, strijkers en orgel
1654 Magnificant I. toni, voor solisten en koor
1654 Sacra et litaniae
1654 Vánoční Mše (Kerstmis) "Již slunce z hvězdy vyšlo"

Sinfonia
Kyrie
Gloria
Credo
Sanctus, Benedictus
Agnus Dei


Cantiones pro defunctis, voor solisten (sopraan, mezzo-sopraan, countertenor, tenor, bas) en orkest
Chtíc, aby spal, voor kinderkoor (of: sopraan) en orgel
Dixit Dominus, Psalmen-concert voor sopraan, gemengd koor en basso continuo
Magnificat, voor gemengd koor, strijkers en orgel
Missa Sancti Venceslai (Svatováclavská mše), voor solisten, gemengd koor, trompetten, trombones, strijkers en orgel

Kyrie
Gloria
Credo
Agnus Dei


Missa super

Sinfonia
Kyrie
Gloria
Credo
Sanctus
Benedictus
Agnus Dei


Missa III
Missa V
Missa VI pro defunctis - Requiem

Requiem aeternam
Kyrie
Sanctus
Sequentia
Offertorium
Sanctus
Agnus Dei
Communio
Requiem pro ultimo ad libitum


Te Deum, voor solisten en gemengd koor


Werken voor koor of samenzang

Nebeští Kavalérové
O svatých třech králích
Vánoční písně (Tsjechische kerstliederen)

Vánoční hospoda
Vánoční kolíbka a kolíbáni
Vánoční magnet a střelec
Vánoční noc
Vánočni rosička
Vánoční roztomilost
Vánoční vinšovaná pošta


Písně Adventní a Vánoční (Liederen voor advent en kerst)

Píseň adventní
Druhá adventní - Rorate, coeli
O narození Pána Krista
Pozdravení děťatka Ježíše
Nebeský slavíček, k chvále Boží sladce prozpěvující, divné Boží narození
Jiná o narození Pána Ježíše
Zvání k jesličkám Pána Krista
Opět jiná o narození Pána Krista
Item jiná o narození Pána Krista
O svatých Třech králich
Druhá o svatých Třech králich
Vocale muziek

13 árií s předehrami


Zangboeken

1647 Česká mariánská muzika, radostná i žalostná
1653 Loutna česká

Předmluva
Povolání duchovní nevěsty
Matky boží slavná nadání
Svatební prstýnek
Panenská láska
Žehnání s světem
Duchovní svatební lázeň
Duší věno
Andělské přátelství
Svatební věneček
Den svatební
Domácí vojna mezi duší a tělem
Smutek bláznivých panen


1661 Svatoroční muzika, aneb sváteční kancionál

Píseň adventní /Hle přijde Pán/
Adama, prvního Otce, pokání /Ach, proč život nelepšíme/
O narození Pána Krista /Děťátku my prozpěvůjme/
Zvání k jesličkám Krista Pána /K jesličkám překrásného děťátka rozmilého/
Opět jiná o narození Pána Krista /Ó pacholátko přemilé/
Item jiná o narození Pána Krista /Ježíška přivítejme/
Zvání všeho stvoření k slavnosti Nejsvětějšího jména Ježíš /Ježíš, to přesladké jméno/
O svatých třech králích /Nové hvězdy, nové světlo/
O očišťování Blahoslavné Panny Marie /Chudoba s ponížeností/
O svatých Crhovi a Strachotovi, biskupích a patronech českých i moravských /Svatí Crho a Strachoto/
Pozdravení Krista Ježíše ukřižovaného /Zdráv buď Kriste, Boží synu/
Rozjímání umučení Syna Božího /Plačte andělové/
Poslední rozloučení Syna Božího s svou nejmilejší Matkou /Když čas přišel/
Slavné Syna Božího Vzkříšení /Ó převeselá novina/
O svatém Vojtěchu, biskupu a dědici českém /Velikou dnes slavnost máme/
O svatém Prokopu, patronu české země /Spívejte poustevníčkovi/
Svatý Hippolyt, červená mučedlnínská Jindřicho-hradecká růže /Jaký to kvítek červený/
Druhá o svaté Lidumile /O svaté Lidumile, kněžně a dědičce české - Svatá Lidumila vdova/
O svatém Václavu, patronu a dědici českém /Svatý Václave, kníže nášú

Deze domeinnaam kopen of huren? geef hier uw bod